OK BOSS B-DIO – информация:

Nickname/ На галено: Dio

Date of birth/ Дата на раждане: 06.04.2022

Parents / Родители:

Sir / Баща: Ken iz Eden Rose ( chocloate)

Dam / Майка: Elina iz Eden Rose ( chocolate & tan with white -parti)

Colour / Цвят:  Black & tan /черен с подпал

Individuality / Характер: smart , affectionate,  with a tender soul, shy, observer / умен, привързан, нежен, срамежлив, наблюдател

Favorite activities/ Любими неща: observes from beside, never a leader, love the be a member of the gang/ отстрани наблюдава беладжийте, никога не води пръв в пакостите, обича да е crossfit workouts with deadlifts член на групата

Ok Boss Dio
Ok Boss Dio

OK BOSS B- DIO – PICS GALLERY / ГАЛЕРИЯ