NEVI IZ EDEN ROSE – personal info / информация:

Nickname /На галено: NEVI

Date of birth /Дата на раждане: 28.03.2022

Parents /Родители:

Sir /Баща: pending

Dam/Майка: pending

Colour/ Цвят: lilac & tan marble, one eye segmented blue / мрамор, лилав с подпал, хетерохромия- дясното око е сегментирано синьо

Individuality /Характер: a bit shy, adores tasty food /малко срамежлива, лакомка 

Favorite activities /Любими неща: travel by car, meet new friends, еat/обожава да пътува, да се среща с нови приятели, да си хапва

NEVI IZ EDEN ROSENEVI IZ EDEN ROSE
NEVI IZ EDEN ROSE

NEVI IZ EDEN ROSE -PICS GALLERY / ГАЛЕРИЯ